Opłaty dodatkowe w 10 największych miastach w Polsce

W ostatnim czasie wiele zmieniło się w kwestii wysokości opłaty dodatkowej za parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty. Miasta zaczęły korzystać z możliwości, jakie dała im nowelizacja ustawy o drogach publicznych, podnosząc ich wysokość. Mimo to, warto zauważyć, że wciąż w 10 największych miastach w Polsce opłaty te są znacząco niższe od opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu komunikacją miejską. W skrajnym przypadku ponad pięciokrotnie.

Zapraszamy do zapoznania się z danymi przedstawionymi w załączonej tabeli.